Veel gestelde vragen

 

Kan ik een keer bij Wiawaha komen kijken?

Jazeker! Voordat je lid wordt, kun je altijd geheel vrijblijvend een aantal keer komen kijken bij Wiawaha. Ga naar www.scouting.nl/scoutinggroep/wiawaha en klik op de knop ‘Lid worden’. In het formulier kun je de benodigde gegevens invullen. We nemen hierna contact met je op om af te spreken wanneer jouw scouting avontuur kan beginnen.

Soms is er een wachtlijst. Als dit zo is nodigen we je uit om te komen kijken als er weer plekken vrij zijn.

Hoeveel kost scouting bij Wiawaha?

CONTRIBUTIE
Voor 2024:
Per jaar € 115,00. Er wordt geïncasseerd in 2 termijnen van € 57,50. We incasseren begin april en begin oktober.
Bij de contributie is een weekendje à € 7,00 per lid inbegrepen.

INSTALLATIEKOSTEN
De installatie kosten bedragen € 34,50. Bij de installatie ontvang je oa je das en de benodigde badges. Je Scoutfit-blouse koop je zelf in de Scoutshop.

BIJDRAGE ZOMERKAMP WELPEN/SCOUTS 2024
De welpen en scouts gaan op zomerkamp in de eerste week van de zomervakantie (20 juli t/m 26 juli 2024). De bijdrage voor 2023 is vastgesteld op € 110,00 per kind.

Kan ik het clubhuis van Wiawaha huren?

Bij Wiawaha zijn we erg zuinig op onze clubhuizen. Daarom zijn ze uitsluitend beschikbaar voor onze leden. Verhuur is niet mogelijk.

Wat is het privacybeleid van Wiawaha?

Scouting Wiawaha Velsen-Zuid verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag
duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement
In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door Scouting Wiawaha Velsen-Zuid via ledenadministratiesysteem Scouts
Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt schriftelijk, na het invoeren van de gegevens in Scouts Online
wordt het papieren formulier vernietigd. Voor Scouts Online zie het privacystatement op
www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen
Scouting Wiawaha Velsen-Zuid hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een
ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor
activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp,
noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid
van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt
gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit worden ingevuld door
de ouders/verzorgers. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de
betreffende speltak als genoemd op het formulier. De gegevens worden na afloop van de activiteit
vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van
bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals
allergieën of medicijngebruik. Scouting Wiawaha Velsen-Zuid mag deze ‘bijzondere
persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het
belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste
informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Whatsapp Groep
Binnen de speltakken wordt er gebruik gemaakt van een WhatsApp groep dit is geen verplichting en
u kunt zich op elk moment hiervoor afmelden. De leiding zal er zorg voor dragen dat u ook zonder
aanmelding op de hoogte blijft van de voor u essentiële informatie.

Registratie via website
Voor bepaalde (groeps)activiteiten wordt gebruikgemaakt van een online registratieformulier op de
website van Scouting Wiawaha. De gegevens worden via een webformulier naar de leiding mailbox
doorgestuurd. Er worden geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd. De leiding zal er zorg
voor dragen dat deze informatie na afloop van de activiteit vernietigd wordt.

Contactlijsten
Iedere speltak heeft de beschikking over een digitale lijst met namen, adresgegevens en
telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de
jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de
betreffende speltak.

Online media
Scouting Wiawaha Velsen-Zuid stuurt af en toe mails met relevante informatie of hulpverzoeken
naar de ouders. Er is mogelijkheid voor een opt-out.

Beeldmateriaal
Scouting Wiawaha Velsen-Zuid maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de
promotie van Scouting Wiawaha Velsen-Zuid en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt
expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid.
Toestemming is altijd in te trekken.

Communicatie
Het privacybeleid van Scouting Wiawaha Velsen-Zuid is terug te vinden via www.wiawaha.nl en op
te vragen via het secretariaat op info@wiawaha.nl.

Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het
‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na
melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden
worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR)
reageert Scouting Wiawaha Velsen-Zuid binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient
schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat info@wiawaha.nl. Conform het privacybeleid
van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting
Nederland in behandeling genomen.

Wat is het sociaal veiligheidsbeleid van Wiawaha?

We vinden het binnen Scouting Wiawaha belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze scouting groep, betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Voor het ‘Protocol Grensoverschrijdend Gedrag’ van Scouting Nederland klik hier.

Gedragscode
Binnen onze scoutinggroep volgen wij de gedragscode van Scouting Nederland. De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. De gedragscode kunt u downloaden door hier te klikken.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Wiawaha Velsen-Zuid getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden en/of vrijwilligers te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Hiernaast hebben wij binnen onze vereniging ook een  onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is mevr. Lies Duineveld. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@wiawaha.nl.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl  /  socialeveiligheid@scouting.nl.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!